Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a8f4dcba-5d28-4d9d-a6a4-3b71108cfe2d&DisplayLang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy