Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=6e372d41-2c16-415e-8306-a5ca8845cc09&DisplayLang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy