Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4&DisplayLang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy