Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=2eccf14a-5c4f-4cfb-9153-cfe1204b346a&displaylang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy