Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=25b9e53b-1402-4a08-8410-d855466d6205&DisplayLang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy