Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.markspace.com/products/android/missing-sync-android.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy