Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.macworld.com/article/154484/2010/10/outlook2011mac.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy