Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.linkedin.com/static?key=developers_widgets&trk=hb_ft_widgets

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy