Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.latitudeu.com/onlinetrainingcourse/Listen-for-Understanding/detail.aspx?iResource_ResourceID=17&CourseID=23

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy