Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.iphonehacks.com/2012/06/make-chrome-default-browser-on-iphone-ipad.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy