Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.howtogeek.com/howto/windows/hide-flashing-command-line-and-batch-file-windows-on-startup/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy