Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.howtogeek.com/geekers/HideDesktopIcons.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập