Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.fastmail.fm/help/remote_email_access_server_names_and_ports.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy