Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.educ.umu.se/~cobian/programz/cbSetup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy