Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.dlu.edu.vn/vi/tin-tuc-su-kien/thong-bao-ve-diem-chuan-trung-tuyen-bang-phuong-thuc-su-dung-ket-qua-ky-thi-thpt-nam-2020

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy