Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.downloadplex.com/go.php?pro=476023&num=1&url=http%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2Fwin2000platform%2FDiskPart%2F1.00.0.1%2FNT5%2FEN-US%2Fdiskpart_setup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy