Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/mac/mac+data+file/mac+more+data+file/instabackup-for-mac/download?pageid=2

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy