Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.download.com.vn/graphics/photos+manager/5689_picasa_3_5.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy