Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.dougknox.com/security/scripts_desc/regtools.htm

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy