Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/down.php?path=downloads/beta+releases/dd-wrt.v24+beta/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy