Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.computerworld.com/s/article/9139702/Oracle_Update

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy