Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.computerworld.com/s/article/9135252/VirtualBox_3.0_An_easy_way_to_mix_and_match_operating_systems

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy