Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập