Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.baxbex.com/files/bxnewfolder.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập