Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.apple.com/downloads/macosx/ipod_itunes/trailrunner.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy