Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.appbrain.com/app/anti-sms-spam-text-filter/org.baole.app.antismsspam

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy