Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.adobe.com/shockwave/download/alternates/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy