Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy