Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.xbox.com/xboxone/restorefactorydefaults

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy