Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.windowsecurity.com/trojanscan/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy