Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.vim.org/download.php#pc

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập