Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.updatestar.com/files/UpdateStar_Web_ENU.msi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy