Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.usingit.com/products/internet/online_privacy/secretmessenger/SecretMessengerSetup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy