Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.ubuntu.com/getubuntu/downloading?release=desktop-newest&mirror=http%3A%2F%2Fmirror-fpt-telecom.fpt.net%2Fubuntu-releases%2F&arch=i386

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy