Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://www.thepcspy.com/articles/other/what_really_slows_windows_down/5

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy