Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://w2.mien-phi.com/data/Soft/2016/05/05/WPV-XAP-Deployer-2.0.7z

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy