Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N26951/diem-chuan-(diem-trung-tuyen)-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-cua-dHQGHN.htm&fbclid=IwAR0pioB6iTh2kQpMn_pcI6Ocr_O4eIbVW7kuq9orDXdy1HgvW03G4YW_NMc

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy