Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập