Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://techslaves.org/downloads/2011/07/isightdisabler4.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy