Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://techslaves.org/downloads/2010/03/isightdisabler5.scpt_.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy