Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://tuyensinh.dainam.edu.vn/vi/tin-tuc/quyet-dinh-phe-duyet-diem-trung-tuyen-dot-1-he-dai-hoc-chinh-quy-nam-2020-theo-phuong-thuc-xet-diem-thi-tot-nghiep-thpt

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy