Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://solutionfile.trendmicro.com/solutionfile/1114221/RansomwareFileDecryptor%201.0.1667%20MUI.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập