Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://softmarket.ro/yahoo-related-software/free-software-simple-yahoo-messenger-archive-decoder.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy