Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://socialsnippets.com/snippets/how-to-style-an-application-like-facebook.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập