Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://support.f-secure.com/enu/corporate/downloads/hotfixes/av5-hotfixes.shtml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy