Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://releases.ubuntu.com/natty/ubuntu-11.04-server-i386.iso.zsync

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy