Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy Truy cập