Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://picasa.google.com/linux/download.html#picasa30

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy