Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://help.aol.com/help/microsites/search.do?cmd=displayKC&docType=ex&bbid=TSEBB_1282695200349&url=&stateId=0%200%20376416641&dialogID=376410336&docTypeID=DT_AOLFAQS_1_1&externalId=217449&sliceId=1&rfId=&radios=False

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy