Chú ý url sau không thuộc quantrimang.com

http://goodies.xfce.org/projects/panel-plugins/xfce4-xfapplet-plugin

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy